Author: Per Cullhed

  • Hur långt är egentligen 50 år?

    Den 29 mars 1842 öppnades Gustav III:s efterlämnade papper i ett nyss övergivet Gustavianum i Uppsala. Det måste ha känts ganska ödsligt där när universitetsbibliotekets böcker just flyttats upp till det nybyggda Carolina Rediviva och lämnat 1700-talets biblioteksbyggnad helt tom. Kungen hade i sitt testamente förklarat att det måste gå 50 år efter hans död…