Programme


Project hackathon: FRIDAY 17 NOVEMBER JUNE 2023, 9-12 AM

Är du nyfiken på Gustav III:s värld? Då är du välkommen till en workshop där vi fortsätter att arbeta med hans egenhändiga utkast till riksdagstal.

Plats: Carolina Rediviva, Plan 4,5 (i caféet). Se här för mer information.

 ____________________________________________________________________________________

Project workshop: TUESDAY 20 JUNE 2023, 9-12 AM

The project organises a half-day workshop for the international summer school Things That Matter: Materials and Culture in/for the Digital Age (co-organised by Uppsala University, Durham University, and Groningen University).

Organisers: Mikael Alm & Sebastian Cöllen.

 ____________________________________________________________________________________

Project hackathon: FRIDAY 9 JUNE 2023, 9-12 AM

Är du nyfiken på Gustav III:s värld? Då är du välkommen till en workshop om “kulturkungens” egenhändiga utkast till riksdagstal!

Vi arbetar i Transkribus, ett program som med HTR (hand written text recognition) hjälpt oss läsa texterna. I workshopen hjälper vi i vår tur till med att läsa det programmet inte kunnat tyda. Texterna är relativt lättlästa. Ingen förkunskap behövs. Vi bjuder på kaffe och tilltugg. Datorer finns i salen, men medtag gärna papper och penna. Workshopen börjar klockan 9, och man sitter så länge man vill fram till kl 12!

Organisatör: Sebastian Cöllen, Gustav’s Hand

Engelska parken, sal 9-1064.

 ____________________________________________________________________________________

Public lecture: WEDNESDAY 24 MAY 2023, 4-5 PM

Gustav III:s hand i S:t Barthélemys kolonialarkiv

”Teaterkungen” Gustav III:s eftermäle är i ständig omförhandling. Gustavs koloniala intressen har alltid varit kända genom till exempel förhandlingarna med Frankrike som kröntes av S:t Barthélemys överlämnade till Sverige 1784 vid kungens besök i Paris. Att kungen förblev aktiv i administrationen av kolonin fram till sin död 1792 är mindre känt.

Historikern Fredrik Thomasson berättar om sitt arbete med digitaliseringen av det svenska koloniala arkivet (både i Frankrike och Sverige), ger exempel på Gustavs koloniala engagemang och redogör för arkivets innehåll och historia.

Öppen föreläsning, ingen föranmälan behövs.

Carolina Rediviva Tidskriftsläsesalen, plan 6.

 ____________________________________________________________________________________

Project presentation: TUESDAY 25 APRIL 2023, 1-3 PM

“Building Research Infrastructure: Digitisation, Digital Enhancement, and Dissemination of the Gustavian Collection”: Project participants Mikael Alm, Sebastian Cöllen, and Johan Sjöberg present the project at the recently started Seminar for Digital History (Digitalhistoriska seminariet).

Online. Register here for the zoom-link:

 ____________________________________________________________________________________

Project presentation: MONDAY 20 FEBRUARY 2023, 6 PM

The project archivist, Dr Johan Sjöberg, presents the project to the Uppsala Society for University and Student History (Universitets- och studenthistoriska Sällskapet i Uppsala) in the Exhibition Hall, Carolina Rediviva.

____________________________________________________________________________________

Public lecture: THURSDAY 15 DECEMBER 2022, 3-4 PM

The Georgian Papers: Opportunities, Challenges and Results in a Fresh Investigation of the Hanoverian Monarchy.

Professor Arthur Burns will explore the lessons to be taken from this major international collaboration between humanities academics, librarians and archivists. As well as discussing some key outcomes in terms of our understanding of the Hanoverian monarchy he will explore some of the benefits and downsides of its distinctive features as a research project, as well as the challenges of working on a royal archive in Britain.

The lecture is organized by the project Gustav’s Hand. The project is digitizing and digitally enhancing the private archive of King Gustav III, the so-called Gustavian collection, which is kept at Uppsala University Library.

Open lecture, no registration needed.

Carolina Rediviva, Periodical Reading Room (TLS) floor 6

____________________________________________________________________________________

Project exhibition: WEDNESDAY 9 NOVEMBER 2022

The project exhibition on the conservation and digitalisation work re-opens in the Exhibition Hall, Carolina Rediviva.

____________________________________________________________________________________

Student workshop: WEDNESDAY 19 OCTOBER 2022, 9-12 AM

Project manager Mikael Alm, archivist Johan Sjöberg, and student intern Kristoffer Beretilsson organises a workshop for students on the Master Programme in Digital Humanities, Uppsala University, with a walk through the project parts, starting with the conservation unit, then the digitisation unit, then cataloguing, and finally the HTR process.

Carolina Rediviva

____________________________________________________________________________________

Project presentation: MONDAY 11 JULY 2022

Project manager Mikael Alm presents the project at the international summer school Things That Matter: Material Studies in/for the Digital Age at Durham University, UK.

____________________________________________________________________________________

Project presentation: WEDNESDAY 1 JUNE 2022, 3-4:30 PM

Project participants Mikael Alm, Sebastian Cöllen, and Johan Sjöberg present the project at the Digital Humanities Hub (DHV), Stockholm University.

Zoom.

____________________________________________________________________________________

Public lecture: WEDNESDAY 25 MAY 2022, 1-2 PM

1845-2022: Livstid och framtid för den gustavianska samlingen.

Konservatorn Per Cullhed och bokbindaren Adam Larsson berättar om samlingen och dess materiella historia. Per Cullhed kommer att prata om papper och bokbindning under den gustavianska tiden och vid tidpunkten för inbindning av samlingen i början av 1840-talet. Adam Larsson beskriver en del av problematiken med de ”gamla” banden, vilka skador som har uppstått och de konserveringsåtgärder som biblioteket genomför för att göra dokumenten tillgängliga och hanterbara. Främst för en digitalisering av materialet, men även för att se till att dokumenten kommer att få en ändamålsenlig och säker förvaring för framtiden.

Föreläsningen arrangeras av projektet Gustav’s Hand.

Carolina Rediviva, Tidskriftsläsesalen (TLS).

____________________________________________________________________________________

Project presentation: MONDAY 23 MAY 2022, 3-4:30 PM

Project archivist Johan Sjöberg and project HTR specialist Sebastian Cöllen presents the project to the Swedish Society for Eighteenth-Century Studies (Sällskapet för 1700-talsstudier).

Carolina Rediviva, Periodical Reading Room (TLS) floor 6

____________________________________________________________________________________

Project presentation: FRIDAY 18 MARCH 2022, 3 PM

Project manager Mikael Alm presents the project at the Digital Humanities in the Nordic & Baltioc Countries (DHNB) international conference in Uppsala.

Carolina Rediviva, Periodical Reading Room (TLS) floor 6

____________________________________________________________________________________

Project exhibition: MONDAY 14 MARCH 2022

The project exhibition on the conservation and digitalisation work on the Gustavian Collection opens in the Exhibition Hall, Carolina Rediviva.

____________________________________________________________________________________

Project presentation: WEDNESDAY 24 MAY, 12-1 PM

Project manager Mikael Alm presents the project at the Library Lunchtime Learning seminar series at Uppsala University Library.

Zoom